Alvilla

  • Formigo 2020

    8,70

    50% Treixadura, Torrontes, Godello (Loureiro, Albillo, Albariño), 50% Palomino Fino

  • TeiraX 2021

    19,90

    60% Treixadura (oudste stokken in Ribeiro), 15% Albariño, 15% Loureira en 10% Alvilla